111

Felülvizsgálat

Gyakran előfordul, hogy az adóhatóság vagy a könyvvizsgáló alkalmatlannak ítéli meg cége számviteli rendszerét az adóalap illetve az eszközök, források valósághű bemutatására.

Felülvizsgálat

Ez esetben elrendelik a számviteli rendszer teljes felülvizsgálatát, esetleg a kérdéses időszakok újrakönyvelését, szerencsésebb esetben az önellenőrzések szakszerű kimunkálását.

Ebben szívesen segítünk, szakértőink áttekintik a működő rendszert, javaslatokat teszünk és ˝rehabilitáljuk˝ a teljes számviteli és adózási struktúrát.

˝Pályára helyezzük˝ a számvitelt és ezután határozott ideig - igény esetén tovább is -működtetjük. Ezt követően a sikeres folytatás reményében cégének visszaadjuk a feladatot.

A következőkben olyan tényeket és körülményeket írunk le, melyek fennállása esetén Önnek számolnia kell azzal, hogy cége számviteli rendszerével kapcsolatban problémák lesznek (lehetnek).

(i) Szerződés

- kiszervezés esetén cége nem rendelkezik hatályos szerződéssel a számviteli munkák elvégzésére

Kockázati faktor: felelősség, kártérítés hiánya

(ii) Házipénztár

- kiszervezés esetén könyvelője vezeti a házipénztári bizonylatokat. Ön csak utólag, általában év végén szembesül a házipénztár záróegyenlegével, mármint azzal az összeggel, amelynek a kasszában lennie kellene

- a készpénzállomány fizikai megszámlálására szabályszerűen így soha sem kerül sor

- tagi kölcsönök állománya biztosan és egyenletesen növekszik

Kockázati faktor: áfa hiány, fedezetelvonás, sikkasztás, vagyonosodási vizsgálat

(iii) Bank

- kiszervezés esetén könyvelője az ˝adók utalása céljából˝ teljes körű hozzáféréssel rendelkezik cége banki webes felületéhez

Kockázati faktor: ellenőrizhetetlen banki tranzakciók

(iv) Bejövő számlák iktatórendszere

- cégénél a bejövő számlákat nem iktatják. Kiszervezés esetén nincs visszacsatolási rendszer a számvitel és az alapbizonylatok között

Kockázati faktor: a bizonylatok teljeskörűségének hiánya

(v) Elszámolásra kiadott előlegek, bérelőlegek, külföldi kiküldetési ellátmányok

- a kiadott előlegekről, bérelőlegekről nem áll rendelkezésre naprakész folyószámla nyilvántartás

Kockázati faktor: kényszer hitelezés, sikkasztás

(vi) Tárgyi eszközök

- a beruházásként beszerzett tárgyi eszközök aktiválása és az értékcsökkenési leírás elszámolása évente egy alkalommal történik, mégpedig mérlegkészítéskor

Kockázati faktor: hatósági, anyavállalati, pályázati, banki adatszolgáltatás késedelme

(vii) Készletrendszer

- a beszerzések elsődlegesen (devizás, belföldi) az egyes alrendszeri feladásoknál sem értékben sem mennyiségben nem egyeztetettek, ezért a készletcsökkenés elszámolása nem megfelelő

Kockázati faktor: az eredménykimutatás valódisága (anyagköltség, elábé), helyi iparűzési adóalap eltérés

(viii) Ügyfélkapu, NAV-os hozzáférés

- kiszervezés esetén Ön mint cégvezető nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, nem fér hozzá cége adóhivatali lekérdezési lehetőségéhez

Kockázati faktor: információ hiány, pl. kézbesítési vélelem beállta

(ix) Adóhivatali felszólítások, mulasztási bírságok

- ha cége ismétlődően kap felszólításokat bevallások, adatszolgáltatások, beszámolók benyújtására

- az adóhivatal fenti kérésének mulasztási bírság kiszabásával nyomatékot is ad

Kockázati faktor: adószám felfüggesztése illetve törlése, input áfa levonás kizárása

(x) Közösségi (EU) termékértékesítés

- a másik tagállamba történő kiszállítást cége jellemzően saját fuvareszközzel végzi, ezek okmányolása hiányos vagy hiányzik

- cégét az adóhatóság gyakran berendeli áfa utólagos ellenőrzésére az EU összesítő nyilatkozat eltérések miatt

Kockázati faktor: áfa hiány, közösségi ügyletek téves minősítése, láncügylet teljesítési,- és/vagy háromszögügylet egyszerűsítési szabály téves alkalmazása

(xi) Harmadik országbeli vevő felé történő szolgáltatásnyújtás

- a vevő adóalanyiságáról és gazdasági célú letelepedettségéről nem állnak rendelkezésre megfelelő információk

Kockázati faktor: áfa hiány

(xii) Riport

- nem kap periodikus (havi, negyedéves) riportot cége árbevétel,- és költségstruktúrájának alakulásáról

- nem kap rendszeres vevő kintlévőség és szállítói kötelezettség kimutatásokat (folyószámla)

Kockázati faktor: téves döntéshozatal, folyószámla diszkrepanciák időbeli kezelésének elmaradása.

Amennyiben a fenti körülmények bármelyikének fennállása kételyt támaszt Önben cége számviteli rendszerének megfelelő működésével szemben, kérjük keressen minket.

június
július
augusztus
szeptember
október
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
2024. július 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
2024. augusztus 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
2024. szeptember 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
2024. október 12. 
 • 12:00 Befizetés: Jövedelmet terhelő adók, járulékok, KATA
 • 12:00 Befizetés: EVA
2024. október 20. 
 • 12:00 Befizetés: Tao, Rehab. hj, Cégautóadó

Kapcsolat

intellaccount Kft.
H-2851 Környe
Alkotmány utca 6-10.
Munkanapokon: 7:30-16:00

Tel: +36 34 512 762
Mobil: +36 30 9942 348
Email: intellaccount@intellaccount.hu

Impresszum

intellaccount Kft.

Adószám HU: 11185125-2-11
Adószám EU: HU11185125
Cégjegyzékszám: 11-09-002810